• مسئولیت صحت اطلاعات پژوهش ها و مطالعات بر عهده واحد سازمانی مسئول است.

  • اطلاعات مندرج، تمامی پژوهش‌ها و اهم پیوست‌های مطالعاتی انواع طرح‌ها در شهرداری تهران از سال 89 به بعد را شامل می‌شود و لیست در حال تکمیل می باشد.

  • شهروند گرامی ، لطفاً نظرات، انتقادات ، پیشنهادات و پرسش های خود را از طریق آدرس ایمیل research.rpc@tehran.ir اعلام نمایید.